Dnes má meniny: Roman(a)
Zajtra: Matej

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Harmonogram letného semestra 2017-2018
Streda, 10 Január 2018 11:41

Letný semester:
Prednáškové obdobie: 12. 2. 2018 - 12. 5. 2018 (13 týždňov)
3. roč. Bc. a 2. roč. Mgr. - všetky fakulty: 12. 2. 2018 - 14. 4. 2018 (9 týždňov)
Skúškové obdobie: 14. 5. 2018 - 7. 7. 2018 (8 týždňov)
3. roč. Bc. - všetky fakulty: 16. 4. 2018 -  12. 5. 2018
2. roč. Mgr - všetky fakulty: 16. 4. - 5. 5. 2018
Predzápis do 2. - 3. roč. Bc. a do 2. roč. Mgr. štúdia na zimný semester 2018/19: 19. 3. - 31. 3. 2018
Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 13. 7. 2018
Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 18. 9. 2017

 

Štátne skúšky 

Činnosť  Bakalárske štúdium  Magisterské štúdium   
Odovzdanie záverečných prác  20. 4. 2018* 20. 4. 2018*   
Posúdenie záverečných prác  16. 5. 2018  4. 5. 2018  
ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu - 1. termín
     - - - -
 4. 5. - 16. 5. 2018
 
 
ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu - 2. termín
     - - - -
27. 8. 2018
 
ŠS z pedagogicko-psychologického
a sociálno-vedného základu - 3. termín
     - - - -
Podľa harmonogramu
1. termín AR 2018/19***
 
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 1. termín
24. 5. -  6. 6. 2018 17. 5. -  25. 5. 2018  
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 2. termín 28. 8. - 31. 8. 2018**  28. 8. - 31. 8. 2018**  
ŠS + obhajoba záverečnej práce – 3. termín Podľa harmonogramu
1. termín AR 2018/19***
Podľa harmonogramu
1. termín AR 2018/19***

Poznámky a vysvetlivky:
*Študent sa môže prihlásiť v AR 2017/18 na štátne skúšky pod podmienkou, ak dodrží stanovený termín odovzdania záverečnej práce. V prípade, ak študent v danom akademickom roku záverečnú prácu neobháji a prácu musí prepracovať, absolvuje obhajobu záverečnej práce v ďalšom akademickom roku.
**Ak študent úspešne absolvuje ŠS v tomto termíne, promovaný bude v októbri 2018.
***Tento termín je v období, ktoré sa považuje za nadštandardnú dĺžku štúdia, ktorá je podľa Smernice o školnom a poplatkoch pre AR 2018/19 spoplatnená.


Promócie:

Fakulta prírodných vied: 18. - 19. 6. 2018, 9. - 10. 7. 2018, 8. 10. 2018
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 2. - 4. 7. 2018
Fakulta stredoeurópskych štúdií: 29. 6. 2018, 10. 7. 2018, 9. 10. 2018
Filozofická fakulta: 25. - 28. 6. 2018, 11. - 13. 7. 2018, 10. - 11. 10. 2018
Pedagogická fakulta: 20. - 22. 6. 2018, 9. 10. 2018

Štátne sviatky:

30. 3. 2018 - piatok - Veľký piatok
2. 4. 2018 - pondelok - Veľkonočný pondelok
1. 5. 2018 - utorok  - Sviatok práce
8. 5. 2018 - utorok  - Deň víťazstva nad fašizmom
5. 7. 2018 - štvrtok  - Sviatok sv. Cyrila a Metoda