Dnes má meniny: Ilja
Zajtra: Daniel

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Nitrianski romanisti na medzinárodnej talianistickej konferencii
Pondelok, 03 Október 2022 16:19

Možnosť zúčastniť sa on line formou na tohoročnom, v poradí už XII ročníku medzinárodnej talianistickej konferencie,

ktorú pravidelne usporadúva Katedra románskych a klasických jazykov Univerzity Craiova (Rumunsko) v spolupráci s Katedrou humanitných a spoločenských vied Univerzity pre cudzincov v Perudži, využili romanisti z Filozofickej Fakulty UKF v Nitre. Na podujatí, ktoré v dňoch 29. a 30. septembra 2022 hostilo niekoľko desiatok účastníkov s aktívnym výstupom a mnohých ďalších poslucháčov, sa zúčastnili traja zamestnanci našej fakulty. Konferenciu štruktúrovala téma talianskej prózy ako javu na pomedzí literárnej komunikácie a invencie. Mgr. Monika Šavelová, Ph.D z Katedry translatológie ponúkla príspevok, v ktorom formou kritiky prekladu diela Giardiniere dei sogni od autora Carla Gobbettiho do slovenčiny poukázala na komunikačné straty, ku ktorým môže v procese prekladu dôjsť. Dr. Paolo Di Vico, Ph.D. z Katedry romanistiky a germanistiky vo svojom príspevku objasnil formovanie literárneho mýtu o Galileovi. Doc. PhDr. Natália Rusnáková, PhD., ktorá tiež pracuje na Katedre romanistiky a germanistiky, bola moderátorkou jednej zo sekcií konferencie venovanej komparatívnej literatúre a tak mala možnosť nadviazať podnetné pracovné vzťahy. Okrem toho sa odbornej diskusie aktívne zúčastnila príspevkom na tému naratívnych modelov, ich štruktúry a korelácii s nesenými obsahmi, ktoré v ostatných rokoch ponúkajú preklady talianskej prózy do slovenčiny. Z nášho pohľadu sa dvanásty ročník medzinárodnej talianistickej konferencie v Craiove vydaril a budeme sa tešiť na zborník s výstupmi účastníkov.