Dnes má meniny: Róbert
Zajtra: Medard

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Katedra romanistiky
prednáška argentínskej hosťky

Katedra romanistiky a germanistiky Vás srdečne pozýva na prednášku:

Professor Maria Binetti, PhD. Universidad de Buenos Aires (UBA)

Názov prednášky: Problémy a výzvy prekladu Kierkegaarda do španielčiny. Dificultades y desafíos de traducir Kierkegaard al español.

Podujatie sa koná pod záštitou prorektorky pre medzinárodné vzťahy doc. PhDr. Martiny Pavlíkovej, PhD. dňa 19. mája 2023 o 9.30, v Sieni UKF (Tr. A. Hlinku 1). Prednáška bude tlmočená zo španielčiny do slovenčiny.


Všetkých srdečne pozývame :)

 
Dni hispánskej kultúry sú tu opäťMilí kolegovia, študenti,

pozývame vás na ďalší ročník obľúbených Dní hispánskej kultúry, 2., 3. a 4. mája 2023. tentokrát kombinovane, prvý a tretí deň on line, druhý deň programu v prezenčnej forme.

Tešíme sa na vás!

(20+) Oddelenie romanistiky Katedra romanistiky a germanistiky FF UKF | Nitra | Facebook


 
Romansiti a germanisti sprevádzali J.E. Catherine Flumiani v Galante a v Šali

Zástupcovia nitrianskej romanistiky a germanistiky sprevádzali
10. marca 2023 taliansku veľvyslankyňu Catherine Flumiani
na návšteve v Galante a v Šali, kde mali možnosť propagovať
študijné možnosti na UKF - taliančinu a nemčinu - na gymnáziách
a stredných odborných školách v týchto mestách.
Okrem toho sa zúčastnili aj stretnutí s vedením miest
a škôl s perspektívou ďalšej spolupráce.

Dúfame, že študentov jazyky zaujímajú a radi ich u nás privítame!

Link na reportáže regionálnej TV Krea:

https://www.youtube.com/watch?v=foE717iD0wA

https://www.youtube.com/watch?v=q0Zb848RQ0s

 
Návšteva J.E. Catherine Flumiani, talianskej veľvyslankyne

https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/5700-ukf-opaet-navstivila-velvyslankyna-talianska

 
Katedra romanistiky a germanistiky

Po štruktúrnych zmenách, ktorými prešla organizácia FF UKF v roku 2022 sa Katedra romanistiky zlúčila s Katedrou germanistiky do jednej Katedry romanistiky a germanistiky. 
Od akad. roka 2022 / 23 táto organizačná zložka FF UKF administruje študijné programy romanistiky a germanistiky na spoločnej báze.
Katedra sídli v budove Filozofickej fakulty na Štefánikovej ulici 67 v Nitre, na prvom poschodí.

 
VÝNIMOČNÁ UDALOSŤ
Dňa 2.6. 2022 sa v Primaciálnom paláci uskutočnila výnimočná slávnosť.
Pri príležitosti talianskeho štátneho sviatku la Festa della Repubblica
sa v dvorane paláca pod záštitou veľvyslankyne Talianskej republiky, Jej
Excelencie Catherine Flumiani, zišli zástupcovia a podporovatelia talianskej
kultúrnej, podnikateľskej a osvetovej obce. Našu univerzitu reprezentovali
p. prorektorka pre medzinárodné vzťahy doc. PhDr. Martina Pavlíková, Ph.D.,
p. prodekan pre vedu a výskum prof. Martin Hetényi, Ph.D. Katedru romanistiky
zastupoval doc. Fabiano Gritti, Ph.D.
Sme radi, že pani veľvyslankyňa si našla čas na osobné stretnutie s našimi
zástupcami, ktorí jej s potešením mohli oznámiť, že románske jazyky (taliančina,
ale aj francúzština a španielčina) u nás budeme ponúkať aj naďalej. Tieto jazyky
bude naša fakulta pod akad. roka 2022/23 ponúkať na bakalárskom aj magisterskom
stupni ako študijný program Učiteľstvo románskych jazykov. Záujemca si vyberie
jeden z nich ako učiteľský aprobačný predmet.
Čítať celý článok...
 
Resumé v záverečných prácach


Oznamujeme študentom píšucim záverečné práce, že ak píšu prácu v slovenskom jazyku,
sú povinní vypracovať a vložiť v závere práce Resumé v rozsahu 10 % z práce v jazyku, ktorý študujú.

 
Informácie o praxi


Čítať celý článok...
 
Technické náležitosti záverečných prác
Čítať celý článok...
 
Collaborazione del Dipartimento di romanistica e germanistica con l´ambasciata italiana e le scuole

Collaborazione del Dipartimento di romanistica e germanistica
con l´ambasciata italiana e le scuole superiori a Nitra

Il 28 novembre 2022 l´ambasciatrice della Repubblica italiana in Slovacchia,
S.E. Catherine Flumiani, ha visitato il Dipartimento i romanistica e germanistica
della Facoltà di Filosofia dell´Università di Nitra Costantino Filosofo.
In compagnia di prof.ssa Eva Stranovská, la direttrice del Dipartimento,
S.E. nell´ambito del suo programma ha visitato anche diverse scuole medie.
Lo scopo delle visite fu quello di promuovere la lingua italiana e lo studio di essa.
Prof. Roman Králik e Dr. Ervín Weiss hanno organizzato, in collaborazione con
le rispettive autorità, una serie di visite durante le quali S.E. Flumiani ha parlato
delle possibilità di ulteriore collaborazione tra gli uffici dell´ambasciata e le scuole,
ciò in ambito di diversi progetti. Ha incontrato pure gli insegnanti di lingua
e gli studenti, accolta calorosamente da tutte le parti riceventi
(Spojená škola Slančíkovej 2, Liceo di ss. Cirillo e Metodio, Liceo degli padri scolopi
di s. Giuseppe Calasanzio). S.E. ha parlato agli studenti in italiano, motivandoli
di studiare la lingua italiana intesa non solo come una semplice lingua straniera,
ma come uno strumento linguistico per sviluppare la propria competenza personale
e per capire la cultura italiana. Un tale strumento aiuta molto a competere
sul mercato di lavoro odierno.

Čítať celý článok...
 
Dlhodobá spolupráca nitrianskych hispanistov s Maríou José Binetti (Argentína) pokračuje

V dňoch 29. 9. - 10. 10. 2022 našu univerzitu znova navštívila medzinárodne uznávaná akademička a prekladateľka v oblasti filozofie, ale aj aktivistka v boji za práva žien María José Binetti.

Venuje sa výskumu na pôde Národného Vedecko-technického Inštitútu Argentíny  a pôsobí na Univerzite v Buenos Aires. Skúma  aktuálne filozofické problémy,

okrem iného i vplyv ideológie a médií na formovanie identity mladých ľudí.

Už dlhodobo s nami spolupracuje, výsledkom je množstvo vedeckých a vzdelávacích publikácií a projektov.

Navštívila aj študentov románskych jazykov Katedry romanistiky a germanistiky a Katedry translatológie Filozofickej Fakulty UKF, ktorým

Čítať celý článok...
 
Nitrianski romanisti na medzinárodnej talianistickej konferencii

Možnosť zúčastniť sa on line formou na tohoročnom, v poradí už XII ročníku medzinárodnej talianistickej konferencie,

Čítať celý článok...
 
Oznam pre študentov učiteľského odboru Taliansky jazyk a literatúra

Metodikom pedagogickej praxe na talianskej sekcii je dr. Natália Rusnáková. Obracajte sa s hodnotením praxe na ňu. 
Ako nájsť štátnicové otázky v AIS?
Čítať celý článok...
 
Smernica o záverečných prácach
Čítať celý článok...