Dnes má meniny: Ilja
Zajtra: Daniel

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Oznamy FJ
Stages pédagogiques pour professeurs et formateurs

Cher-e-s collègues,

Nous avons le plaisir de vous adresser le programme de notre
université d’été 2018. Vous y découvrirez des parcours de formation adaptés à la diversité de vos projets et de vos attentes.

En cette année anniversaire des 60 ans du CLA, nous serons
particulièrement heureux de partager avec vous ce temps fort de
formation et d'échanges professionnels.

Avec ses formateurs experts, ses professeurs de français venus du monde entier, son programme de grande qualité et son sens de la convivialité,

l'Université d'été du CLA sera cet été encore, et plus que jamais, le rendez-vous incontournable des professionnels du FLE !

Votre contact : Hélène Vanthier, Directrice adjointe, responsable des formations et de l'Université d'été, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Très cordialement,

L'équipe de direction du CLA

Stages pédagogiques pour professeurs et formateurs

MODALITÉS

* À partir de 2 semaines, du 2 juillet au 24 août

* 3 séquences de formation de 8h30 à 10h / de 10h30 à 12h / de 13h30 à 15h

* Une série de conférences et de rencontres

* Un programme d'activités culturelles

* Un accès en ligne aux ressources de la médiathèque

* Un diplôme d'université

DOMAINES THÉMATIQUES

* Concevoir et piloter des dispositifs de formation

* Dynamiser et actualiser ses pratiques de classe

* Enseigner les disciplines dites non linguistiques (DNL)

* Intégrer le numérique à ses pratiques de classe

* Enseigner aux jeunes publics

* Développer ses domaines de spécialité (FOS et FOU)

* Approfondir ses compétences en langue et culture françaises

Nos formations sont éligibles dans le cadre du dispositif _ERASMUS+_

http://cla.univ-fcomte.fr/

 
Le mois festif de la francophonie commence !

La section de français vous présente

le programme de la fête de la Francophonie

 
Ponuka štipendií francúzskej vlády na rok 2016/2017

 pre študentov magisterského štúdia, ktorí ovládajú francúzsky jazyk a mali by záujem získať francúzsky diplom Master 2 v odbore, ktorý študujú, alebo v príbuznom odbore.
Žiadosti o štipendium treba zaslať  do 29. februára 2016  na oddelenie:

Coopération Scientifique, Technique et Universitaire
Service de Coopération et d'Action Culturelle
Ambassade de France en Slovaquie
Sedlárska 7, 812 83 Bratislava

 

Žiadosť

Présentation bourse...

O štipendiá sa ďalej môžu uchádzať aj doktorandi (francúzsky jazyk nie je podmienkou): https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

 
Vitajte na stránke francúzskej sekcie Katedry romanistiky.

 

V akademickom roku 2016/2017 môžu záujemcovia o štúdium francúzskeho jazyka študovať: Francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii s iným predmetom

(učiteľstvo, bakalárske a magisterské štúdium),

Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka (bakalárske štúdium, spoločný študijný program

s Katedrou masmediálnej komunikácie a reklamy),

Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii - kombinácia dvoch románskych jazykov

 – francúzsky, španielsky, taliansky jazyk (bakalárske štúdium).

 

Študenti sa počas štúdia zdokonaľujú vo francúzštine, získavajú informácie z oblasti reálií a kultúry Francúzska

a frankofónnych krajín, získavajú nové vedomosti a prehľad o histórii Francúzska, významných osobnostiach literárneho a kultúrneho života.

V teoretickej i praktickej podobe nadobúdajú naši študenti vedomosti z oblasti lingvistiky (fonetika, morfológia, syntax, lexikológia, štylistika)

a literatúry od stredoveku až po súčasnosť. Študenti učiteľstva sa na svoje budúce povolanie pripravujú získavaním praktických poznatkov

v predmetoch didaktika a metodika francúzskeho jazyka a absolvovaním povinnej pedagogickej praxe na základnej aj strednej škole.

 

Možnosti uplatnenia:

Naši absolventi pôsobia na všetkých typoch škôl, v inštitúciách EÚ, v zahraničných firmách etablovaných na Slovensku aj v zahraničí

(učiteľ FJ, jazykovo-pedagogický poradca, filológ, prekladateľ, kultúrno-spoločenský mediátor, referent pre frankofónne oblasti

v nadnárodných spoločnostiach, odborník pre medzikultúrne vzťahy a komunikáciu) a majú možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu.

 

 

 

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2