Dnes má meniny: Ľubomíra
Zajtra: Vavrinec

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Katedra romanistiky
Harmonogram obhajob bakalárskych prác

Milí bakalárski študenti, čakajúci na obhajobu prác.

Zverejňujeme harmonogram online obhajob bakalárskych prác na

Katedre romanistiky FF UKF v Nitre, v dňoch 25. a 26. júna 2020.

Čítať celý článok...
 
Harmonogram pre magisterské štátne skúšky a obhajoby diplomových prác.

Milí magisterskí študenti.

Zverejňujeme harmonogram online obhajob diplomových prác a magisterských záverečných štátnych skúšok.

V priebehu ďalších dní Vás budú kontaktovať zapisovatelia jednotlivých komisií s informáciami o prístupoch a skúšobnom pripojení ešte pred termínom štátnice.
Preto si prosím každý deň kontrolujte svoje študentské maily.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,, +421 37 640 8391

Čítať celý článok...
 
Termíny podávania prihlášok na štúdium

 
Oznam pre študentov učiteľského odboru Taliansky jazyk a literatúra

Staronovým metodikom pedagogickej praxe na talianskej sekcii je dr. Natália Rusnáková. Obracajte sa s hodnotením praxe na ňu. 
Posun termínu odovzdania záverečnej práce


UKF upozorňuje študentov končiacich ročníkov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, že sa posúva termín odovzdania záverečnej práce o dva týždne. Najneskorší dátum vloženia záverečnej práce do Akademického informačného systému (AIS) je 9. mája 2020. Pri dizertačných prácach termíny určia dekani fakúlt a zverejnia sa na webových sídlach príslušných fakúlt.
Záverečné práce sa odovzdávajú výlučne elektronicky, prostredníctvom AIS. Prácu nie je potrebné tlačiť a viazať, ani ju fyzicky odovzdávať na študijnom oddelení. Záverečná práca musí spĺňať ustanovenia Smernice UKF č. 17/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach v znení dodatku č. 1.
AIS umožňuje študentovi priamo vygenerovať zadanie záverečnej práce a vložiť ho do záverečnej práce. Manuál vkladania záverečnej práce do AIS
UKF zavádza elektronickú archiváciu licenčných zmlúv, a preto papierové licenčné zmluvy nie sú pre UKF potrebné. Autori záverečných prác si môžu prostredníctvom AIS licenčnú zmluvu vytlačiť pre vlastnú potrebu.

UKF zároveň upravuje harmonogram akademického roka pre končiace ročníky štúdia nasledovne:
· Výučbové obdobie: do 25. apríla 2020
· Skúškové obdobie Mgr.: 27. apríla 2020 – 16. mája 2020
· Skúškové obdobie Bc.: 27. apríla 2020 – 30. mája 2020

 
Pre tých, ktorí sa rozhodujú kam po skončení strednej školy..
Čítať celý článok...
 
Ako nájsť štátnicové otázky v AIS?
Čítať celý článok...
 
Smernica o záverečných prácach
Čítať celý článok...
 
Usmernenie k pedagogickej praxi pre 1. ročník Mgr.

Infromácie k pedagogickej praxi pre 1. ročník Mgr. rozbalíte TU

 
Dodatočné prihlásenie štátnicových predmetov

Študenti končiacich ročníkov. Ak ste si zabudli vo februári prihlásiť štátnicové predmety, sledujte správy v AIS a svoje mailové schránky.

Koncom apríla bude pre vás systém otvorený a budete si môcť štátnicové predmety ešte prihlásiť.

 
PONUKA ŠTÚDIA NA AK:ROK 2020/21

Ponuka študijných programov - FRANCÚZSKY JAZYK

http://www.krom.ff.ukf.sk/index.php/studium-fj

Ponuka študijných programov - ŠPANIELSKY JAZYK

http://www.krom.ff.ukf.sk/index.php/studium-sj

Ponuka študijných programov - TALIANSKY JAZYK

http://www.krom.ff.ukf.sk/index.php/studium-tj

 
Resumé v záverečných prácach


Oznamujeme študentom píšucim záverečné práce, že ak píšu prácu v slovenskom jazyku,
sú povinní vypracovať a vložiť v závere práce Resumé v rozsahu 10 % z práce v jazyku, ktorý študujú.

 
Informácie o praxi


Čítať celý článok...
 
Technické náležitosti záverečných prác
Čítať celý článok...