Dnes má meniny: Henrieta
Zajtra: Vratko

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Katedra romanistiky
Prednáška talianskej veľvyslankyne na Slovensku

Katedra romanistiky a germanistiky FF UKF 

pozýva na prednášku Jej Excelencie

 talianskej veľvyslankyne na Slovensku Catherine Flumiani, 

ktorá sa uskutoční 28. novembra 2022 o 13.00 

v Sieni Konštantína Filozofa (Tr. A. Hlinku 1, 3. poschodie). 

Prednáška Public Diplomacy and Culture: 

A Strong Contribution to Italian-Slovak relations

 sa koná pod záštitou rektora UKF,

prof. Libora Vozára.

 
Prednáška talianskej veľvyslankyne na Slovensku

Katedra romanistiky a germanistiky FF UKF pozýva na prednášku Jej Excelencie talianskej veľvyslankyne na Slovensku Catherine Flumiani, ktorá sa uskutoční 28. novembra 2022 o 13.00 v Sieni Konštantína Filozofa (Tr. A. Hlinku 1, 3. poschodie). Prednáška Public Diplomacy and Culture: A Strong Contribution to Italian-Slovak relations sa koná pod záštitou rektora UKF, prof. Libora Vozára.

 
Dlhodobá spolupráca nitrianskych hispanistov s Maríou José Binetti (Argentína) pokračuje

V dňoch 29. 9. - 10. 10. 2022 našu univerzitu znova navštívila medzinárodne uznávaná akademička a prekladateľka v oblasti filozofie, ale aj aktivistka v boji za práva žien María José Binetti. Venuje sa výskumu na pôde Národného Vedecko-technického Inštitútu Argentíny a pôsobí na Univerzite v Buenos Aires. Skúma  aktuálne filozofické problémy, okrem iného i vplyv ideológie a médií na formovanie identity mladých ľudí. Už dlhodobo s nami spolupracuje, výsledkom je množstvo vedeckých a vzdelávacích publikácií a projektov.

Navštívila aj študentov románskych jazykov Katedry romanistiky a germanistiky a Katedry translatológie Filozofickej Fakulty UKF, ktorým priblížila aj súčasnú spoločenskú a kultúrnu situáciu v Argentíne a v okolitých krajinách Latinskej Ameriky, pričom ju porovnala so situáciou najmä v Strednej Európe. So študentmi diskutovala v španielčine aj angličtine, preberali sme otázky súčasných problémov, ktoré ukazujú mnohosť aj jednotu sveta, v ktorom žijeme, aj spôsoby, ako sa k problémom postaviť. Študentom španielčiny María José Bietti predostrela aj špecifiká analýzy, prekladu a redakcie súčasného i aktualizácie historického filozofického textu. Zamerala sa pritom na preklad a interpretáciu diela S. Kierkegaarda z hľadiska vzťahu jeho formálnej a významovej štruktúry vo vzťahu k spoločenským, praktickým a tvorivým témam. Mala i prednášku a viedla diskusiu so študentmi a širšou odbornou verejnosťou v angličtine, priblížila svoj výskumný program v línii dnes aktuálneho špekulatívneho realizmu. Ten predstavuje problémy súčasnosti ako skutočné v tom zmysle, že ich prejavy nie sú výlučne výsledkom našich názorov, zámerov, módy a nezáväzných zmien postojov k sebe aj k iným. Takéto problémy si vytvárame v napätí medzi tradíciou a slobodou myslenia a naša snaha o pochopenie seba a sveta sa v ich riešení koriguje v praktickom konaní. Binetti poukázala aj na menej známe príčiny a dôsledky rastu populizmu.

 
Nitrianski romanisti na medzinárodnej talianistickej konferencii

Možnosť zúčastniť sa on line formou na tohoročnom, v poradí už XII ročníku medzinárodnej talianistickej konferencie, ktorú pravidelne usporadúva Katedra románskych a klasických jazykov Univerzity Craiova (Rumunsko) v spolupráci s Katedrou humanitných a spoločenských vied Univerzity pre cudzincov v Perudži, využili romanisti z Filozofickej Fakulty UKF v Nitre. Na podujatí, ktoré v dňoch 29. a 30. septembra 2022 hostilo niekoľko desiatok účastníkov s aktívnym výstupom a mnohých ďalších poslucháčov, sa zúčastnili traja zamestnanci našej fakulty. Konferenciu štruktúrovala téma talianskej prózy ako javu na pomedzí literárnej komunikácie a invencie. Mgr. Monika Šavelová, Ph.D z Katedry translatológie ponúkla príspevok, v ktorom formou kritiky prekladu diela Giardiniere dei sogni od autora Carla Gobbettiho do slovenčiny poukázala na komunikačné straty, ku ktorým môže v procese prekladu dôjsť. Dr. Paolo Di Vico, Ph.D. z Katedry romanistiky a germanistiky vo svojom príspevku objasnil formovanie literárneho mýtu o Galileovi. Doc. PhDr. Natália Rusnáková, PhD., ktorá tiež pracuje na Katedre romanistiky a germanistiky, bola moderátorkou jednej zo sekcií konferencie venovanej komparatívnej literatúre a tak mala možnosť nadviazať podnetné pracovné vzťahy. Okrem toho sa odbornej diskusie aktívne zúčastnila príspevkom na tému naratívnych modelov, ich štruktúry a korelácii s nesenými obsahmi, ktoré v ostatných rokoch ponúkajú preklady talianskej prózy do slovenčiny. Z nášho pohľadu sa dvanásty ročník medzinárodnej talianistickej konferencie v Craiove vydaril a budeme sa tešiť na zborník s výstupmi účastníkov.

 
PONUKA ROMANISTIKY NA AKAD.ROK 2022/23

TALIANČINA

ŠPANIELČINA

FRANCÚZŠTINA

Na

Katedre romanistiky

Filozofickej Fakulty

UKF v Nitre

sa môžete hlásiť na študijný program (Bc. aj Mgr. stupeň)

 

UČITEĽSTVO ROMÁNSKYCH JAZYKOV A LITERATÚR

(teda na TALIANČINU alebo FRANCÚZŠTINU alebo ŠPANIELČINU v kombinácii s iným aprobačným predmetom učiteľského štúdia z ponuky UKF, napr. s: biológiou, výtvarnou výchovou, dejepisom, angličtinou, nemčinou, ruštinou, slovenčinou alebo inými podľa vášho výberu) a to až do konca septembra 2022

Na Tlmočníckom ústave FF UKF máte možnosť absolvovať aj Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa, príp. sa zapísať na Odbornú skúšku tlmočníka a prekladateľa a rozšíriť si tak kvalifikáciu a odbornosť.

Uplatníte sa nielen ako učitelia, ale aj ako jazykoví a kultúrni mediátori, prekladatelia a na všetkých pozíciách, na ktorých je znalosť aj iného jazyka ako angličtiny vítaná.

Viac info o ponuke štúdia, študijných programoch, prihlasovaní sa na štúdium na:

nrusnakova@ukf.sk

http://www.krom.ff.ukf.sk/

https://www.ff.ukf.sk/ponuka-studia

 

 
POZOR, zmena režimu vyučovania od pondelka 27.9.2021
Vzhľadom na avizovaný prechod okresu Nitra do červenej fázy Covid automatu sa uskutočnia zmeny v organizácii vyučovania od 27.9.2021, ktoré sa včera zverejnili na webovej stránke fakulty: https://www.ff.ukf.sk/1008-organizacia-vzdelavania-od-27-septembra-2021-do-odvolania

Skupiny študentov, ktoré vyučujeme v rámci programov KROM sú počtom do 20 študentov, týka sa ich prezenčná výučba. Dochádzka sa bude evidovať aj z dôvodu protiepidemických opatrení. Prosíme študentov, aby dodržiavali formu vyučovania tak, ako bolo stanovené.
 
Dni frankofónnej kultúry

https://www.ff.ukf.sk/959-dni-frankofonnej-kultury-na-ukf

photo_05

Čítať celý článok...
 
Niečo o našej katedre
V rámci Dňa otvorených dverí sme Vám priniesli prezentáciu našej katedry prostredníctvom videí a online rozhovorov.
Komentovanú prezentáciu si môžete stále pozrieť vo videu nižšie a ponúkame Vám aj možnosť nakuknúť na naše online hodiny.
Prehľad pripojení na online výučbu v letnom semestri:
titul
 
Ponuka doplnkového pedagogického štúdia pre študijný odbor Taliansky jazyk a kultúra.

 
Katedra romanistiky a germanistiky

Po štruktúrnych zmenách, ktorými prešla organizácia FF UKF v roku 2022 sa Katedra romanistiky zlúčila s Katedrou germanistiky do jednej Katedry romanistiky a germanistiky. 
Od akad. roka 2022 / 23 táto organizačná zložka FF UKF administruje študijné programy romanistiky a germanistiky na spoločnej báze.
Katedra sídli v budove Filozofickej fakulty na Štefánikovej ulici 67 v Nitre, na prvom poschodí.

 
PRACOVNÁ PONUKA - UČITEĽ ŠPANIELSKEHO JAZYKA na gym. v Poprade

PRACOVNÁ PONUKA - UČITEĽ ŠPANIELSKEHO JAZYKA
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov: - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore španielsky jazyk + pedagogické minimum pri neučiteľských odboroch.
Voľné miesto od 1. 9. 2022. Pracovný pomer na plný úväzok – 22 hodín týždenne. Platové podmienky: - podľa tabuľky Platových taríf v závislosti od vzdelania a dĺžky započítanej praxe (https://www.minedu.sk/data/att/16799.pdf) - osobné ohodnotenie

Zoznam požadovaných dokladov: - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, - kópie dokladov o vzdelaní, - profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe, - súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

-žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo emailom. Adresa školy: Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad Kontakt: tel.: 052 426 44 27, 0905 596 548 email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

 
VÝNIMOČNÁ UDALOSŤ
Dňa 2.6. 2022 sa v Primaciálnom paláci uskutočnila výnimočná slávnosť.
Pri príležitosti talianskeho štátneho sviatku la Festa della Repubblica
sa v dvorane paláca pod záštitou veľvyslankyne Talianskej republiky, Jej
Excelencie Catherine Flumiani, zišli zástupcovia a podporovatelia talianskej
kultúrnej, podnikateľskej a osvetovej obce. Našu univerzitu reprezentovali
p. prorektorka pre medzinárodné vzťahy doc. PhDr. Martina Pavlíková, Ph.D.,
p. prodekan pre vedu a výskum prof. Martin Hetényi, Ph.D. Katedru romanistiky
zastupoval doc. Fabiano Gritti, Ph.D.
Sme radi, že pani veľvyslankyňa si našla čas na osobné stretnutie s našimi
zástupcami, ktorí jej s potešením mohli oznámiť, že románske jazyky (taliančina,
ale aj francúzština a španielčina) u nás budeme ponúkať aj naďalej. Tieto jazyky
bude naša fakulta pod akad. roka 2022/23 ponúkať na bakalárskom aj magisterskom
stupni ako študijný program Učiteľstvo románskych jazykov. Záujemca si vyberie
jeden z nich ako učiteľský aprobačný predmet.

Okrem tejto potešujúcej skutočnosti J.E. Catherine Flumiani rokovala s našimi
zástupcami o ďalších možnostiach spolupráce medzi veľvyslanectvom a univerzitou
v oblasti vzdelávania a podpory vedy a výskumu.
J.E. spolu s prof. Hetényim informovala aj štátneho tajomníka dr. Ľudovíta Paulisa
o situácii románskych jazykov na univerzitách. Napriek tomu, že sú svetové, mnohí
ich považujú za "malé" a ich štúdium za nerentabilné. Pani veľvyslankyňa vyvrátila
tento názor a dr. Paulis s potešením prijal informáciu, že románske jazyky na UKF
sa budú aj naďalej študentom ponúkať.

Pani veľvyslankyňa prisľúbila pani prorektorke opätovanie návštevy. Tešíme sa, že ju u nás
znova privítame. Sme rovnako radi, že návštevu plánujú aj zástupcovia ambasády
Francúzskej republiky.
 
DNI HISPÁNSKEJ KULTÚRY

https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/4672-hispanisti-po-roku-opat-v-akcii


Facebook: Días de la cultura hispana/ Dni hispánskej kultúry

Instagram: krom_ukf


dhk plagt

 
Studentská vedecká, odborná a umelecká činnosť 2021

Vyhodnotenie katedrového kola ŠVOUČ :
1. miesto

Eva Farkašová: Dante a islam očami literárnej kritiky, Taliansky jazyk a kultúra (2. ročník Mgr.)

2. miesto:

Linda Adlerová: Kontextualizácia vybraných gramatických javov v učebniciach francúzskeho jazyka, UAP : FJ a literatúra v komb. (2. ročník Mgr.)

3. miesto:

Andrea Kóňová: Typologické porovnanie španielskeho, slovenského, anglického a japonského jazyka,  UAP : ŠJ a literatúra v komb. (3. ročník bc.)

Čítať celý článok...
 
Zapisovanie na témy záverečných prác spustené
Milí bakalárski druháci a magisterskí prváci.
Odo dnešného dňa si môžete v AIS, v časti "Štúdium", záložke "Záverečné práce"
vyberať témy svojich bakalárskych a magisterských prác.
Na tému sa prihlásite a následne kontaktujete mailom školiteľa témy,
aby ste prípadne doladili detaily a školiteľ v AIS odklikne akceptáciu Vašej žiadosti o pridanie na tému.
 
Rozšírená prax učiteľských odborov.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2