Dnes má meniny: Henrieta
Zajtra: Vratko

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Studium
Prehľad frankofónnych študijných programov na UKF v Nitre

FRANKOFÓNNE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY NA FF UKF V NITRE

ODBOR

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

ÚROVEŇ

ŠTÚDIA

UNIVERZITY

ORGANIZÁCIA

ŠTÚDIA

Interkultúrna komunikácia

Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii

1. – 3. rok bakalárskeho štúdia

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

- Francúzski a slovenskí pedagógovia

- Možnosť mobility vo Francúzsku

- 50 % výučby vo fr. jazyku

Učiteľstvo

Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

1. – 3. rok bakalárskeho štúdia

1. – 2. rok magisterského štúdia

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

- Francúzski a slovenskí pedagógovia

- Možnosť mobility vo Francúzsku

- 100 % výučby vo fr. jazyku

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra

1. – 3. rok bakalárskeho štúdia

1. – 2. rok magisterského štúdia

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

- Francúzski a slovenskí pedagógovia

- Možnosť mobility vo Francúzsku

- 80 % výučby vo fr. jazyku

Masmediálne štúdiá

Masmediálne štúdiá s integrovaným francúzskym jazykom

1. – 3. rok bakalárskeho štúdia

Konštantína Filozofa v Nitre

- Francúzski a slovenskí pedagógovia

- Možnosť mobility vo Francúzsku

- 30 % výučby vo fr. jazyku

 
Prijímacie konanie sekcie francúzskeho jazyka a literatúry

PRJÍMACIE KONANIE: na odbor sa prijíma bez prijímacích pohovorov, na základe výsledkov štúdia na strednej škole

Sekcia francúzskeho jazyka

- ponúka denné dvojodborové bakalárske štúdium francúzskeho jazyka a literatúry v odbore Učiteľstvo predmetov v kombinácii s iným aprobačným predmetom.

Pre štúdium francúzskeho jazyka a literatúry sa predpokladá jeho znalosť na úrovni B1 (podľa SERR).

- ponúka denné dvojodborové magisterské štúdium francúzskeho jazyka a literatúry v odbore Učiteľstvo predmetov v kombinácii s druhým aprobačným predmetom.

PODMIENKA k prijatiu uchádzača na magisterské štúdium je diplom bakalára v príslušnom alebo podobnom odbore.

- ponúka denné bakalárske štúdium francúzskeho jazyka v odbore Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii (kombinácia francúzsky a/alebo španielsky a/alebo taliansky jazyk, v kombinácii)

- ponúka denné bakalárske štúdium francúzskeho jazyka v odbore Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka. Viac informácií nájdete Tu:

Aktuálne informácie o:

podávaní prihlášok

 
Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii

Študijný program Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii, bakalársky stupeň

Uchádzač si vyberá kombináciu dvoch románskych jazykov. Odporúčame znalosť aspoň jedného z nich na úrovni B1 a druhého na úrovni A2.

 
Učiteľstvo akademických predmetov: Francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii


Uchádzač sa pripravuje pre povolanie učiteľa Francúzskeho jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Študijný plán bakalárskeho štúdia Francúzsky jazyka a literatúra - denné štúdium

Študijný plán magisterského štúdia Francúzsky jazyk a literatúra - denné štúdium

 
Masmediálne štúdiá s integrovanou výučbou francúzskeho jazyka

Uchádzačom odporúčame základnú znalosť francúzskeho jazyka. Časť výučby je venovaná príprave na masmediálne prostredie vo francúzskej a frankofónnej oblasti.

Études des médias avec un enseignement intégré en langue française. Description de la formation

Študijný program