Dnes má meniny: Kornélia
Zajtra: Slávka

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Studium
Prijímacie konanie sekcie francúzskeho jazyka a literatúry
Streda, 11 Október 2017 00:00

Aktualizácia 8.10.2018

PRJÍMACIE KONANIE: na odbor sa prijíma bez prijímacích pohovorov, na základe výsledkov štúdia na strednej škole

Sekcia francúzskeho jazyka

- ponúka denné dvojodborové bakalárske štúdium francúzskeho jazyka a literatúry v odbore Učiteľstvo predmetov v kombinácii s iným aprobačným predmetom.

Pre štúdium francúzskeho jazyka a literatúry sa predpokladá jeho znalosť na úrovni B1 (podľa SERR).

- ponúka denné dvojodborové magisterské štúdium francúzskeho jazyka a literatúry v odbore Učiteľstvo predmetov v kombinácii s druhým aprobačným predmetom.

PODMIENKA k prijatiu uchádzača na magisterské štúdium je diplom bakalára v príslušnom alebo podobnom odbore.

- ponúka denné bakalárske štúdium francúzskeho jazyka v odbore Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii (kombinácia francúzsky a/alebo španielsky a/alebo taliansky jazyk, v kombinácii)

- ponúka denné bakalárske štúdium francúzskeho jazyka v odbore Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka. Viac informácií nájdete Tu:

Aktuálne informácie o:

podávaní prihlášok

 
Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii
Piatok, 12 Február 2016 08:49

Aktualizácia 8. 10. 2018

Študijný program Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii, bakalársky stupeň

Uchádzač si vyberá kombináciu dvoch románskych jazykov. Odporúčame znalosť aspoň jedného z nich na úrovni B1 a druhého na úrovni A2.

 
Učiteľstvo akademických predmetov: Francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii
Pondelok, 07 Október 2013 14:43

Aktualizácia 8. 10. 2018

Uchádzač sa pripravuje pre povolanie učiteľa Francúzskeho jazyka a literatúry na stredných a základných školách

Študijný plán bakalárskeho štúdia Francúzsky jazyka a literatúra - denné štúdium

Študijný plán magisterského štúdia Francúzsky jazyk a literatúra - denné štúdium

 
Masmediálne štúdiá s integrovanou výučbou francúzskeho jazyka
Pondelok, 07 Október 2013 14:40

Aktualizácia 8. 10. 2018

Uchádzačom odporúčame základnú znalosť francúzskeho jazyka. Časť výučby je venovaná príprave na masmediálne prostredie vo francúzskej a frankofónnej oblasti.

Études des médias avec un enseignement intégré en langue française. Description de la formation

Študijný program