Dnes má meniny: Ilja
Zajtra: Daniel

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Projekty

Mgr. Zuzana Civáňová, PhD.

- hlavná riešiteľka projektov

UGA 2017 Hispanofónne literatúry vo vyučovacom procese na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdi

Doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD.

- spoluriešiteľka projektov

VEGA 2/0169/11 Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru

VEGA 2/0180/09 Prezentácia prirodzeného v moderne a v avantgardách

 

Prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc.

- hlavný riešiteľ  projektov

VEGA 2/0201/09 Recepcia románskych literatúr na Slovensku

 - spoluriešiteľ projektov

PRO-2009-4/57-8:191013 Vzdelávanie divadlom

 

PhDr. Petra Pappová, PhD.

- hlavný riešiteľ projektov

UGA  II/19/2010: Multikulturalita a hľadanie identity v umeleckých reprezentáciách hispanofónnych krajín

VEGA 1/0183/10: Súčasná fantastická próza a jej špecifické výrazové prostriedky v kontexte prekladu a čitateľskej recepcie na Slovensku

OPV  ITMS 26110230033: Tvorba študijného programu medziodborové štúdium masmediálne štúdiá – francúzsky jazyk s využitím IKT

OPV  PRO-2009-4/57-8:191013: Vzdelávanie divadlom

VEGA 01/0336/11, Modely deficitních svetov v literatúre


 

Publikácie:

alt

 

alt

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 alt

alt

 alt