Dnes má meniny: Vincent
Zajtra: Zora

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


O KATEDRE
Streda, 11 Október 2017 09:36

CHARAKTERISTIKA KATEDRY

Prvým vedúcim katedry bol PhDr. František Dano, potom vykonávali funkciu vedúceho katedry Dr. Francesco Antonuccio a prof. PhDr. Pavol Koprda, DrSc. V súčasnosti vedie katedru doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD.
Katedra romanistiky funguje ako jeden celok a  zabezpečuje výučbu románskych jazykov a viacerých študijných programov:

- učiteľstvo akademických predmetov (francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk v kombinácii s iným predmetom) v internej forme na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia

- jednoodborové štúdium talianskeho jazyka Taliansky jazyk a kultúra v internej aj externej forme, na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia

- jednoodborové štúdium  Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka na bakalárskom stupni

- jednoodborové štúdium  Románske jazyky v interkultúrnej komunikácii (kombinácia francúzsky a/alebo španielsky a/alebo taliansky  jazyk) na bakalárskom stupni, magisterský sa pripravuje

- doktorandské štúdium Lingvodidaktika

- realizuje rôzne doplnkové formy štúdia pre učiteľov v praxi,  celoživotného vzdelávania, rigorózne štúdium, Univerzita tretieho veku

V súčasnosti tvoria Katedru romanistiky tri sekcie:

    • Sekcia francúzskeho jazyka a literatúry

    • Sekcia španielskeho jazyka a literatúry

    • Sekcia talianskeho jazyka a literatúry

Študenti aj zamestnanci majú k dispozícii študovňu a  prezenčnou formou využívať základnú študijnú literatúru z knižničných fondov Univerzitnej knižnice: http://www.uk.ukf.sk/. Knižný fond študovne zahŕňa odborné publikácie z pedagogiky, didaktiky, metodiky, lingvistiky, literatúry, reálií a dejín, prekladu a odborného jazyka ako aj publikácie z ostatných príbuzných a doplňujúcich odborov.