Dnes má meniny: Ilja
Zajtra: Daniel

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


O KATEDRE

CHARAKTERISTIKA KATEDRY

Katedra romanistiky a germanistiky zabezpečuje výučbu románskych jazykov (francúzštiny, taliančiny, španielčiny) a nemeckého jazyka vo viacerých študijných programoch:

- učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii): ako aprobačný predmet si môžete vybrať francúzsky jazyk a/alebo španielsky jazyk a/alebo taliansky jazyk, v internej forme, na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia

- prijímacie pohovory formálne nie sú, vstupná úroveň jazyka: samohodnotenie, A0-A1
- prípade, že ste úplní začiatočníci, na požadovanú jazykovú úroveň vás dostaneme intenzívnym kurzom počas prvého roka bc štúdia

- učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

- doktorandské štúdium Lingvodidaktika a doktorandské štúdium Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev.

- realizuje rôzne doplnkové formy štúdia pre učiteľov v praxi,  celoživotného vzdelávania, rigorózne štúdium, Univerzitu tretieho veku

V súčasnosti tvoria Katedru romanistiky a germanistiky tieto sekcie:

    • Sekcia romanistiky

    • Sekcia germanistiky

Študenti aj zamestnanci majú k dispozícii študovňu a  prezenčnou formou využívať základnú študijnú literatúru z knižničných fondov Univerzitnej knižnice: http://www.uk.ukf.sk/. Knižný fond študovne zahŕňa odborné publikácie z pedagogiky, didaktiky, metodiky, lingvistiky, literatúry, reálií a dejín, prekladu a odborného jazyka ako aj publikácie z ostatných príbuzných a doplňujúcich odborov.

Video o katedre: https://www.youtube.com/watch?v=_5oDG_kjtts