Dnes má meniny: Tatiana
Zajtra: Erik(a)

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Prijímacie konanie sekcie španielskeho jazyka a literatúry

Informácie o prijímacích skúškach zo španielskeho jazyka

INTERNÉ ŠTÚDIUM

Štúdium španielskeho jazyka a literatúry na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre sa bude v akademickom roku 2019/2020 otvárať v študijnom programe „Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov" (dvojodborové štúdium, t. j. španielsky jazyk v kombinácii s iným predmetom), bakalársky aj magisterský stupeň.

V akademickom roku 2019/2020 sa na bakalárske štúdium prijímacie pohovory nekonajú.

Pre štúdium španielskeho jazyka sa predpokladá jeho znalosť na úrovni B1 (podľa SERR). Znalosť jazyka nemusí byť doložená.

Aktuálne informácie o:

podávaní prihlášok

Pre viac informácií o študijných programoch, navštívte sekciu Štúdium