Dnes má meniny: Kornélia
Zajtra: Slávka

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Prijímacie konanie sekcie talianskeho jazyka
Pondelok, 22 Február 2010 09:50

Informácie o prijímacích skúškach z TALIANSKEHO jazyka

Štúdium talianskeho jazyka, literatúry a kultúry na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty

UKF v Nitre, sa bude v akademickom roku 2018/2019 otvárať v študijných programoch:

 

  • UČITEĽSTVO VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV (dvojodborové štúdium, t. j. taliančina v kombinácii s iným predmetom), a to bakalársky aj magisterský stupeň,
  • TALIANSKY JAZYK A KULTÚRA (jednoodborové štúdium), bakalársky aj magisterský stupeň.

V akademickom roku 2018/2019 sa na interné ani na externé bakalárske štúdium prijímacie pohovory nekonajú, vyžaduje sa však úroveň znalosti jazyka na stupni B1 (SERR).

PODMIENKA prijatia uchádzača na magisterské štúdium je diplom bakalára v príslušnom alebo podobnom odbore.                                                               
        


Pre ďalšie informácie navštívte sekciu Štúdium