Dnes má meniny: Ilja
Zajtra: Daniel

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Sekcia francúzskeho jazyka a literatúry

Sekcia francúzskeho jazyka a literatúry  zabezpečuje v rámci študijného programu Učiteľstvo predmetu francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii s ďalším predmetom v študijnom odbore 1. 1. 1  Učiteľstvo akademických predmetov 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania bakalár (Bc.) a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania magister (Mgr.).

Štúdium pripravuje študentov – budúcich učiteľov francúzskeho jazyka pre základné a stredné školy.

Príprava absolventa na učiteľské povoilanie je  orientovaná na teoreticko-praktické jazykovedné, literárnovedné a metodické disciplíny z francúzskeho jazyka. Študenti získavajú počas celého štúdia informácie o francúzskych a frankofónnych reáliách, histórii, literatúre a lingvisticke.

Jazykovú  výučbu zabezpečujú domáci učitelia  s titulom PhD a dvaja docenti. Od roku 2010 pôsobí na sekcii zahraničný lektor. Okrem toho pravidelne pozývame vyučujúcich a odborníkov zo zahraničných univerzít vo Francúzsku a v Belgicku. Prednášajú na rôzne témy,  vedú pravidelné prednášky a semináre organizované v blokoch, napr. prof. Jacques Lefébvre (Belgicko) prednáša frankofónnu literatúru v Belgicku a krajinách Maghrebu.

Už  niekoľko rokov spolupracujeme s univerzitami vo Francúzsku a v Belgicku. Naši študenti sa zúčastňujú semestrálnych študijných pobytov v rámci programu Socrates Erasmus, úspešne si dopĺňajú štúdium a zdokonaľujú sa v jazyku.

Vyučujúci Krom, sekcie FJaL prednášajú na partnerských univerzitách a recipročne, kolegovia zo zahraničných  univerzít absolvujú krátkodobé prednáškové pobyty na našej katedre. Sú to tieto univerzity a vysoké školy

HÉNALLUX, Haute école de Namur- Liège-Luxembourg, département pédagogique de  Bastogne, Belgicko

Université de Liège, Belgicko

Université Marc Bloch Strasbourg, ITIRI Francúzsko

Université  Charles de Gaulle Lille 3, Francúzsko

Université de Lorraine, Metz. Francúzsko

Université Paris 3, Sorbonne - Nouvelle, Francúzsko

Université de Savoie,  Chambéry, Francúzsko

Université de Chypre, Département d´Études Françaises et Européennes, Cyprus

Universitade da Madeira, Faculdade de Artes e Humanidades, Portugalsko (spolupráca v oblasti francúzskej lingvistiky a literatúry)

Partnerským regiónom nitrianskeho kraja je región Champagne-Ardennes vo Francúzsku a Université de Reims.

Sekcia spolupracuje s partnerskými univerzitami a fakultami na Slovensku a v Čechách, s Francúzskym inštitútom v Bratislave.

Každý rok sa študenti môžu uchádzať o študijné pobyty programu Erasmus +.