Dnes má meniny: Henrieta
Zajtra: Vratko

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Katedra
PONUKA ROMANISTIKY NA AKAD.ROK 2022/23

TALIANČINA

ŠPANIELČINA

FRANCÚZŠTINA

Na

Katedre romanistiky

Filozofickej Fakulty

UKF v Nitre

sa môžete hlásiť na študijný program (Bc. aj Mgr. stupeň)

 

UČITEĽSTVO ROMÁNSKYCH JAZYKOV A LITERATÚR

(teda na TALIANČINU alebo FRANCÚZŠTINU alebo ŠPANIELČINU v kombinácii s iným aprobačným predmetom učiteľského štúdia z ponuky UKF, napr. s: biológiou, výtvarnou výchovou, dejepisom, angličtinou, nemčinou, ruštinou, slovenčinou alebo inými podľa vášho výberu) a to až do konca septembra 2022

Na Tlmočníckom ústave FF UKF máte možnosť absolvovať aj Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa, príp. sa zapísať na Odbornú skúšku tlmočníka a prekladateľa a rozšíriť si tak kvalifikáciu a odbornosť.

Uplatníte sa nielen ako učitelia, ale aj ako jazykoví a kultúrni mediátori, prekladatelia a na všetkých pozíciách, na ktorých je znalosť aj iného jazyka ako angličtiny vítaná.

Viac info o ponuke štúdia, študijných programoch, prihlasovaní sa na štúdium na:

nrusnakova@ukf.sk

http://www.krom.ff.ukf.sk/

https://www.ff.ukf.sk/ponuka-studia

 

 
Konzultačné hodiny vyučujúcich v LS 2021-22
K O N Z U L T A Č N É H O D I N Y
akad. rok 2021/2022 letný semester
doc. PaedDr. Mária Horníčková, PhD. po dohode mailom

doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD. po dohode mailom

doc. Fabiano Gritti, PhD. streda: 12.30 – 13.30

doc. Martin Štúr, PhD. streda: 11.00 – 12.30 (po dohode mailom)

prof. Mirko Lampis, PhD. štvrtok: 14.30 – 16.30

doc. PhDr. Natália Rusnáková, PhD. :(po dohode mailom)

Mgr. Ing. Svetlana Stančeková, PhD. štvrtok: 13.30 – 14.30

Mgr. Paula Píšová streda: 11.00 – 12.30

Mgr. Linda Adlerova streda: 13.15 – 14.15

Augustín Sokol utorok: 9.15 - 10.45
 
Zapisovanie na témy záverečných prác spustené
Milí bakalárski druháci a magisterskí prváci.
Odo dnešného dňa si môžete v AIS, v časti "Štúdium", záložke "Záverečné práce"
vyberať témy svojich bakalárskych a magisterských prác.
Na tému sa prihlásite a následne kontaktujete mailom školiteľa témy,
aby ste prípadne doladili detaily a školiteľ v AIS odklikne akceptáciu Vašej žiadosti o pridanie na tému.
 
Ponuka doplnkového pedagogického štúdia pre študijný odbor Taliansky jazyk a kultúra.

 
Rozšírená prax učiteľských odborov.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 6