Dnes má meniny: Ilja
Zajtra: Daniel

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Sekcia talianskeho jazyka a literatúry

Sekcia talianskeho jazyka a literatúry zabezpečuje prípravu absolventov na vyučovanie predmetu taliansky jazyk v ročníkoch 5 až 12.

Tomu podriaďuje zostavu vyučovaných disciplín v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) a v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.): počas celého štúdia sa uskutočňujú súbežne kurzy teoretickej lingvistiky, praktického jazyka, literárnej histórie, všeobecných dejín Talianska, dejín kultúry a kurzy metodiky vyučovania talianskeho jazyka tak, aby sa absolventi mohli uplatniť nielen v školstve, ale aj v iných profesiách.

Štúdium taliančiny má v prvých troch ročníkoch charakter všeobecného filologického štúdia. Študenti musia zvládnuť normatívnu gramatiku (morfológia a syntax), nadobudnúť primeranú slovnú zásobu (lektorské cvičenia a konverzácia) a získať základné informácie o talianskej civilizácii, histórii a literatúre.

Poslucháči majú možnosť využívať zahraničné pobyty (napríklad v talianskych univerzitných mestách Bari, Lecce, Perugia, Siena, Rím) na základe celoštátnych konkurzov SAIA, alebo prostredníctvom konkurzov a rôznych súťaží, ktoré ponúka talianske veľvyslanectvo a európsky program ERASMUS + a iné.

Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave


Katedra spolupracuje s Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave. Študenti majú možnosť zúčastňovať sa na konferenciách, prednáškach, seminároch, kultúrnych podujatiach (premietanie talianskych filmov, prezentácie talianskej gastronómie spojené s ochutnávkou tradičných talianskych jedál, stretnutia s talianskymi spisovateľmi a umelcami) organizovaných inštitútom.