Dnes má meniny: Ilja
Zajtra: Daniel

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Dlhodobá spolupráca nitrianskych hispanistov s Maríou José Binetti (Argentína) pokračuje
Sobota, 15 Október 2022 13:04

V dňoch 29. 9. - 10. 10. 2022 našu univerzitu znova navštívila medzinárodne uznávaná akademička a prekladateľka v oblasti filozofie, ale aj aktivistka v boji za práva žien María José Binetti.

Venuje sa výskumu na pôde Národného Vedecko-technického Inštitútu Argentíny  a pôsobí na Univerzite v Buenos Aires. Skúma  aktuálne filozofické problémy,

okrem iného i vplyv ideológie a médií na formovanie identity mladých ľudí.

Už dlhodobo s nami spolupracuje, výsledkom je množstvo vedeckých a vzdelávacích publikácií a projektov.

Navštívila aj študentov románskych jazykov Katedry romanistiky a germanistiky a Katedry translatológie Filozofickej Fakulty UKF, ktorým

priblížila aj súčasnú spoločenskú a kultúrnu situáciu v Argentíne

a v okolitých krajinách Latinskej Ameriky, pričom ju porovnala so situáciou najmä v Strednej Európe. So študentmi diskutovala v španielčine aj angličtine, preberali sme otázky súčasných problémov,

ktoré ukazujú mnohosť aj jednotu sveta, v ktorom žijeme, aj spôsoby, ako sa k problémom postaviť. Študentom španielčiny María José Bietti predostrela aj špecifiká analýzy, prekladu a redakcie súčasného

i aktualizácie historického filozofického textu. Zamerala sa pritom na preklad a interpretáciu diela S. Kierkegaarda z hľadiska vzťahu jeho formálnej a významovej štruktúry vo vzťahu k spoločenským,

praktickým a tvorivým témam. Mala i prednášku a viedla diskusiu so študentmi a širšou odbornou verejnosťou v angličtine, priblížila svoj výskumný program v línii dnes aktuálneho špekulatívneho realizmu.

Ten predstavuje problémy súčasnosti ako skutočné v tom zmysle, že ich prejavy nie sú výlučne výsledkom našich názorov, zámerov, módy a nezáväzných zmien postojov k sebe aj k iným.

Takéto problémy si vytvárame v napätí medzi tradíciou a slobodou myslenia a naša snaha o pochopenie seba a sveta sa v ich riešení koriguje v praktickom konaní. Binetti poukázala aj na menej známe príčiny a dôsledky rastu populizmu.