Dnes má meniny: Tatiana
Zajtra: Erik(a)

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


SERR pre jazyky

S.E.R.R. - Spoločný európsky referenčný rámec

Je dokument Rady Európy ktorý umožňuje vzájomne porovnanie jazykových znalosti  a vzdelania cudzích jazykov  v rámci Európskej únie. Bol vypracovaný  s cieľom dosiahnúť ešte silnejšiu jednotu  členských štátov EU aj v oblasti kultúry.

Čo je vlastne „Spoločný európsky referenčný rámec”?

  • predstavuje spoločnú bázu rozvíjania jazykových schopností a zručností v celej Európe
  • podrobne popisuje spôsob získavania jazykových vedomostí tak, aby boli študujúci schopní využívať jazyk za účelom komunikácie, a aby si sami vedeli ohodnotiť dosiahnuté jazykové zručnosti

Základný-
elementárny stupeň ovládania
jazyka
Stredný stupeň-
samostatné ovládanie
jazyka
Vyšší stupeň-
kompetentné ovládanie
jazyka
A1
Breakthrough
B1
Threshold
C1
Effective Operational
Proficiency
A2
Waystage
B2
Vantage
C2
Mastery

A1

Rozumie a vie používať  známe  základne výrazy a vety každodenného styku. Vie sa predstaviť a spýtať sa na osobné otázky typu meno , vek, priateľov. Vie v rozhovore reagovať jednoduchým spôsobom ak dotyčná osoba s ktorou sa rozpráva zreteľne a pomaly.

A2

Rozumie často používaným vetám a frázam a dokáže reagovať či spýtať sa na informácie ohľadne rodiny , obchodu , geografie, zamestnania. Dokáže komunikovať  s jednoduchou  rutinou vyžadujúcou nezložitú a priamu výmenu informácii. Dokáže popísať v jednoduchých pojmoch jeho osobnú situáciu(súkromný život)  bezprostredné oblasti v ktorých potrebuje pomoc(potreby).

B1

Dokáže porozumieť  témam týkajúcich sa denných záležitostí  v zamestnaní , školy,   zábavy ,  atď . Dokáže sa vyrovnať so situáciami ktoré môžu vzniknúť pri cestovaní . Dokáže vytvoriť jednoduchí texty so známych oblastí a osobných záujmov. Dokáže popísať  udalosti, sny ,  túžby ambície a v skratke vysvetliť  jeho názory a plány.

B2

Rozumie hlavným bodom zložitého textu konkrétnych aj abstraktných tém zahŕňajúcich  technických diskusii v jeho poli pôsobenia. Dokáže reagovať v diskusii spontánne a súvisle čo umožňuje komunikáciu bez väčšej námahy aj pre osobou ktorú je daný jazyk materinský. Dokáže vyprodukovať detailný text na širokú škálu predmetov a vysvetliť uhol pohľadu na tému uvádzajúci výhody a nevýhody rôznych možností.

C1

Vie porozumieť širokú škálu náročných a dlhších textov a rozoznať implicitný zmysel. Dokáže sa vyjadrovať spontánne bez  nápadne hľadanie výrazov. Používa jazyk pre sociálne, akademické a profesionálne účely. Vie vyprodukovať  čisté , dobre štruktúrované a detailne texty na komplexné subjekty  ukazujúci kontrolované využitie  organizačných vzorov a kohéznych aparátov a štylistických prostriedkov.

C2

Virtuálne rozumie z ľahkosťou všetkému priamo na počutie. Dokáže sa vyjadrovať plynulo , spontánne a precízne rozlišujúc jemnejšie odtiene zmyslu aj v komplexných situáciách.