Dnes má meniny: Alena
Zajtra: Soňa

Univerzita Konštantína Filozofa

Filozofická fakulta
Katedra romanistiky
Hodžova 1
94901 Nitra

e-mail: kromanistiky@ukf.sk

tel.: +421 37 6408 391Zväčšiť mapu
Zdieľať na facebooku


Prihlasovanie študentov na ERASMUS mobilitu na rok 2016/2017


Študenti sa prihlasujú cez aplikáciu StudyAbroad www.studyabroad.sk
(informácie a všetky podrobnosti nájdete na stánke UKF v časti Medzinárodné vzťahy


Všetci záujemcovia o mobilitu doručia katedrovému koordinátorovi

do 6.3.2016 !!

nasledovné dokumenty odoslané do aplikácie, 1 x vytlačené z aplikácie a podpísané záujemcom o mobilitu. Uchádzači študenti následne musia prejsť výberovým konaním na katedre (bez účasti, komisia je zložená z vyučujúcich katedry).

 


Študent na štúdium predkladá: Prihlášku na štúdium v SJ (formulár z aplikácie), Motivačný list v SJ, Motivačný list v jazyku danej krajiny (resp. v AJ), Životopis v SJ a Súhlas so spracovaním osobných údajov (predloha nahratá v aplikácii).


Študent na stáž predkladá: Prihlášku na stáž v SJ (formulár z aplikácie), Motivačný list v SJ, Motivačný list v jazyku danej krajiny (resp. v AJ), Životopis v SJ, Predbežný akceptačný list z danej inštitúcie (scan podpísaného potvrdenia na hlavičkovom papieri danej inštitúcie) a Súhlas so spracovaním osobných údajov (predloha nahratá v aplikácii).


Katedroví koordinátori:


Sekcia FJ  doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD.


Sekcia ŠpJ doc. Mgr. Martin Štúr, PhD.


Sekcia TJ  Dott. Paolo di Vico

Pozorne si pozrite možnosti štúdia v ERASMUS+ dohody na akademický rok 2015/2016 - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, hlavne stupeň štúdia Bc a Mgr.

UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE, Mulhouse – odporúčané pre študentov FJ a AJ, prihlasujú sa cez KAaA;

 

Podpísané dohody na KROM:

283

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

www.ucm.es

282

UNIVERSIDAD DE GRANADA

www.ugr.es

284

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

www.uniovi.es

287

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

www.usc.es

288

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

www.upo.es

295

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

www.univr.it

292

UNIVERSITÀ PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI"

www.unistrada.it

9

UNIVERSITÉ DE LIÈGE

www.ulg.ac.be

114

UNIVERSITE DE SAVOIE

www.univ-smb.fr

121

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

www.unistra.fr

115

UNIVERSITE CHARLES DE GAULLE - LILLE 3

www.univ-lille3.fr

Študenti MšFj sa prihlasujú cez KMKaR, podpísané dohody s univerzitami :

 

UNIVERSITE DE LORRAINE

www.univ-lorraine.fr

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2

www.univ-lyon2.fr

HAUTE ECOLE GALILEE

www.galilee.be